சனி, டிசம்பர் 18, 2010

அரசு எந்திரம்

25 கருத்துகள் :

அரசு எந்திரம் - ஒரு நாட்டு மக்கள்,தங்களை நிர்வகிக்க,தங்களை பராமரிக்க,பாதுகாக்க, எனவாரான தங்களது எண்ணற்ற தேவைகளை பூர்த்தி செய்துகொள்ள தாங்களே ஏற்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு தலைமையை அரசாங்கம்,அல்லது அரசு எந்திரம் என எளிமையாக விவரிக்கலாம்.

அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசு எந்திரம் எத்தனை பொருப்புடன் இருக்கவேண்டும்,என அதை உருவாக்கிய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும்,கனவு ஆசை இருக்கத்தான் செய்யும்.தன் தேவைகளை அரசே கையேற்று நிவர்த்தி செய்யவேண்டும்.தனக்கான பிரச்சனைகளை,கோரிக்கைகளாக வைக்கும் போது,அதை சிரமேற்கொண்டு,எனக்கான முக்கியத்துவமும் கொடுத்து செய்யவேண்டும்,என்பன பல...

அவ்வாறான ஆசையானது,வேறு சிலநாடுகளின் அரசு எந்திர செயல்பாட்டை பார்க்கும்போது, சே..எவ்ளோ சிறப்பான செயல்பாடு.நம் நாட்டிலும் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே என எண்ணச்செய்யும்.

அப்படியாக நான் சமீபத்தில் கண்ட காட்சி என்னை இப்படிப்பட்ட அரசு எந்திரம் நம் நாட்டில் இருந்தால்,எத்துனை சிறப்பாக இருக்கும் என எண்ணச்செய்தது.

Counter

பிற பதிவுகள்