என்னைப் பற்றி

ரஜின் - கனிவையும், எளிமையையும், இயல்பாகக் கொண்டவன்.

இஸ்லாம் குறித்த செய்திகளையும், அதன் மீதான அவதூறுகளுக்கு பதில்களையும்,மற்றும் எனது எண்ணச்சிதறல்களையும்,எழுத்தாய் இதன் மூலம் உலகறிய செய்ய முன்னெடுத்த சிறு முயற்சியே... இந்த தளம்...

மற்றபடி அடியேன், எந்திரவியலில் பொறியியல் இளங்கலை முடித்து, பணி நிமிர்த்தமாக பாலைவனச் சோலையில்...

Counter

பிற பதிவுகள்